Sådan bliver du dansk leder i topklasse

“Verdensklasseledere er afgørende for, at både den offentlige og private sektor kan udvikle sig i den fart og med den innovationskraft, som er nødvendig for at sikre en effektiv offentlig sektor og et konkurrence­dygtigt erhvervsliv. Vi har brug for større erfaringsudveksling og videndeling på tværs af den offentlige og private sektor” – branchedirektør for DI Rådgiverne ­Henriette Søltoft.

Fem nye dogmer for ledelse skal skabe bedre ledere i Danmark. Det er afgørende for vores konkurrencekraft, lyder det fra erhvervslivet. DI Videnrådgiverne har sammen med en række topchefer fra det offentlige udviklet fem dogmer for god dansk ledelse:

  1. Vi forventer ordentlighed og bringer os selv i spil.
  2. Vi delegerer og træffer trans­parente beslutninger.
  3. Vi tænker helhedsorienteret med afsæt i kunden.
  4. Vi skaber værdi og et højere formål.
  5. Vi udfordrer status quo og skaber en innovationskultur.

Hvert dogme er fulgt op af en række punkter for, hvornår man gør det med besvær, hvornår man gør det godt, og hvornår man gør det fremragende. Punkterne gælder både i det daglige og på langt sigt.

Læs mere: saadan-bliver-du-dansk-leder-i-topklasse

© Copyright 2015