•  


  PRODUKT


  Et årligt medlemskab i en Fellow Minds netværksgruppe giver adgang til

  • En individuel udviklingsplan rettet præcis mod dine behov
  • Et forløb med kompetenceudvikling og opfølgning på din udvikling
  • Et fortroligt netværk med ligesindede, der giver adgang til unik videndeling og sparring.
   Styrken ligger i gruppens samlede kompetence-profil og evne til at videndele.
  • 4 årlige netværksmøder med temaer du er med til at beslutte
  • Møderne afholdes på skift hos de virksomheder som medlemmerne repræsenterer
  • Professionel netværksfacilitering
  • Håndgribelige og anvendelige arbejdsredskaber
  • Inspirerende foredrag fra førende eksperter
  • En digital platform for udveksling af viden, litteratur og netværksadministration
  • ”Den Moderne Netværker” programmet for udvikling af netværkskompetencer

  Det forventes at medlemmer forbereder sig til netværksmøder og deltager i målsætnings- og opfølgningssamtaler.

   


  PRIS


  Prisen for et årligt medlemskab: 21.900 kr. ex moms. Faktura sendes ved indmeldelse og gælder et år.

   


  EJERSKAB


  Medlemskabet er personligt og det følger det enkelte medlem, hvilket vil sige at dit medlemskab automatisk følger dig ved jobskifte. Se betingelser ved jobskifte nedenfor.

   


  JOBSKIFTE


  Hvis du skifter job, vil du fortsat være medlem i netværksgruppen indtil udløb af den betalte periode. Fremtidigt medlemskab skal aftales med din nye arbejdsgiver. Gruppen har vetoret mod fortsat medlemskab ved opstået interessekonflikt med gruppens øvrige medlemmer i forbindelse med jobskifte, fx opstået konkurrentforhold eller kunde-leverandørforhold.

   


  MEDLEMSKAB VED ARBEJDSLØSHED


  Hvis du oplever arbejdsløshed og hermed mister den betalende part, så giver Fellow Minds dig 6 måneders gratis medlemskab. Det er din sikkerhed for at kunne blive i netværket indtil du er tilbage på arbejdsmarkedet.

   


  SAMARBEJDE


  Fellow Minds forbeholder sig ret til at bringe samarbejde med medlemmer til ophør i tilfælde af interessekonflikt, fx. medlemmer i konkurrerende virksomheder, medlemmer fra virksomheder i afhængighedsforhold (visse leverandør/aftager situationer), mv.

   

   

   

© Copyright 2015