Større markedsandele

Sales Excellence begrebet dækker bredt over eksekvering af salgsstrategier. Med stigende konkurrence og konstant udvikling i markeder er der mere behov for velovervejede Sales Excellence aktiviteter end nogensinde før.

Mange virksomheders fokus ligger primært på selve strategiarbejdet og i mindre grad på de aktiviteter, der skal sikre at strategien udleves. Et godt Sales Excellence program er din virksomheds redskab til at sikre salgsstrategien eksekveres tilfredsstillende.

Fellow Minds’ Sales Excellence netværksgruppe er sat i værk for at danske virksomheder og deres medarbejdere kan få vigtig inspiration og dele erfaringer om sales excellence aktiviteter. Netværket arbejder med forskellige temaer, der giver virksomhederne større markedsandele og konkurrencefordele, f.eks.

  • Hvad er den fantastiske kundeoplevelse?
  • Hvordan oplever kunden sælgeren som inspirationskilde?
  • Faktabaseret salgledelse
  • Hvordan undgår du at konkurrere på pris?

 

Hvorfor deltage i Fellow Minds’ Sales Excellence Netværksgruppe?

 

I Sales Excellence netværksgruppen mødes repræsentanter for danske virksomheder og udveksler erfaringer. Deltagelse i netværksgruppen giver betydelig inspiration og kompetenceudvikling. Som deltager er du med til at sætte dagsordenen og temaerne.

Salgsorganisationer vil have et udbytte af at være repræsenteret i netværket med mulighed for at udveksle erfaringer med andre danske virksomheder og modtage viden fra førende eksperter indenfor salgsledelse, strategiarbejde, salgstræning, kundetilfredsheds –og loyalitets-programmer m.v.

Deltagelse i netværksgruppen giver betydelig inspiration og kompetenceudvikling indenfor sales excellence, og som deltager, er du med til at sætte dagsordenen og udvælge temaerne, som behandles på netværksmøderne.

Fellow Minds’ unikke netværksmodel indeholder en individuel behovsanalyse for deltagerne, som sikrer at du får fuldt udbytte af dit medlemskab.

Netværksgruppen er et åbent, men fortroligt forum, hvor deltagerne diskuterer aktuelle problemstillinger og deler viden på tværs af virksomheder og brancher – alle med et mål om at forbedre deres tilgang til Sales Excellence.

For at opnå et professionelt udbytte af de fire årlige netværksmøder stilles der krav om forberedelse til deltagerne. Ligeledes er der løbende opfølgning for at sikre kontinuitet i gruppens arbejde.

Alle netværksmøderne administreres og ledes af en erfaren netværksleder, der er ansat i Fellow Minds. Netværkslederen vil ud fra gruppens behov og ønsker invitere førende eksperter og foredragsholdere til temamøder for høj faglighed og professionelt udbytte for hver enkel deltager.

 

Eksempel på et tema fra Sales Excellence Netværksgruppen: Forbedret kundeoplevelse

 

En dansk virksomhed med en omsætning på 1,5 mia kroner indenfor b-t-b salg af pharma-produktionsudstyr ønskede at forbedre kundernes oplevelse under sælgernes besøg. Formålet var, at opnå mersalg og give kunderne oplevelsen af, at sælgeren forstår kundens forretning og behov. Sælgerens skal kunne agere konsultativt og give kunden inspiration til forbedret forretningen ved investering i udstyr.

Dette bringes op som tema på et netværksmøde, hvor andre b-t-b virksomheder deler erfaringer med at

  • træne sælgerne i at agere som konsulenter for kunderne
  • udarbejde værktøjer til sælgerne der støtter op om det konsultative salg
  • etablering af en ”best practice” salgsproces, som maksimerer chancen for at lukke ordrer
  • opportunity pipeline management

Den pågældende virksomhed indførte en ny praksis for kundebesøg, hvor der investeres mere tid i at forstå kundens situation, udfordringer og beslutningsproces. Først herefter diskuteres og præsenteres løsningsmuligheder. Undervejs sikres adgang til kundens beslutningstagere, som også giver input til en køreplan for hvad der  skal dokumenteres, før salget kan gennemføres.

 

© Copyright 2015