LEAD GENERERING OG BEDRE KUNDERELATIONER

 

Har du også oplevet, at followers på linkedIn og likes på Facebook ikke automatisk kaster omsætning og nye kunder af sig? Eller at blogindlæg og nyhedsbreve ikke målbart genererer leads eller forbedrede kunderelationer? Social Media slagmarken har ændret sig og det kræver naturligvis at virksomhederne justerer deres strategi og fremgangsmåde for at få succes. De virksomheder og medarbejdere der mestrer denne disciplin er blevet guld værd.

Fremtidens succesfulde virksomheder og medarbejdere bør revidere deres opfattelse af sociale medier som marketingkanal og anerkende forbrugernes voksende behov for personligt og vedkommende indhold – der skal finsegmenteres og leveres selektivitet, relevant og meningsfyldt indhold. Forbrugerne stiller krav – og virksomheder skal forberede sig på krævende forbrugere, som går en stor bue udenom meningsløst massekommunikation, der ikke skaber værdi for den enkelte.

En opdateret og målrettet Social Media strategi er din virksomheds redskab til at sikre at I når kunderne præcis der hvor de befinder sig – og gør det muligt at målrette og kapitalisere på jeres indsats.

Fellow Minds’ Social Media netværksgruppe er sat i værk for at danske virksomheder og deres medarbejdere kan få vigtig inspiration og dele erfaringer om Social Media aktiviteter. Netværket arbejder med forskellige temaer, der giver virksomhederne forbedrede kunderelationer og direkte afkast af de lead genererende aktiviteter som iværksættes:

  • Din individuelle Social Media strategi
  • Hvilke platforme og hvordan?
  • Hvordan skabes der vækst og kunderelationer?
  • Content marketing via sociale medier
  • Social Media håndgribeligt indbygget i hvert af jeres nuværende lead-genererende tiltag
  • Beregning af ROI fra Social Media (Webanalyse)

 

Hvorfor deltage i Fellow Minds’ Social Media Netværksgruppe?

 

I Social Media netværksgruppen mødes repræsentanter for danske virksomheder og udveksler erfaringer. Deltagelse i netværksgruppen giver betydelig inspiration og kompetenceudvikling indenfor Social Media marketing, og som deltager, er du med til at sætte dagsordenen og udvælge temaerne, som behandles på netværksmøderne.

Marketingorganisationer vil have et udbytte af at være repræsenteret i netværket med mulighed for at udveksle erfaringer med andre danske virksomheder og modtage viden fra førende eksperter indenfor Social Media marketing, online marketing, lead generering,  content marketing, webanalyse, m.v.

Fellow Minds’ unikke netværksmodel indeholder en individuel behovsanalyse for deltagerne, som sikrer at du får fuldt udbytte af dit medlemskab.

Netværksgruppen er et åbent, men fortroligt forum, hvor deltagerne diskuterer aktuelle problemstillinger og deler viden på tværs af virksomheder og brancher – alle med et mål om at forbedre deres tilgang til Social Media marketing.

For at opnå et professionelt udbytte af de fire årlige netværksmøder stilles der krav om forberedelse til deltagerne. Ligeledes er der løbende opfølgning for at sikre kontinuitet i gruppens arbejde.

Alle netværksmøderne administreres og ledes af en erfaren netværksleder, der er ansat i Fellow Minds. Netværkslederen vil ud fra gruppens behov og ønsker invitere førende eksperter og foredragsholdere til temamøder for høj faglighed og professionelt udbytte for hver enkel deltager.

 

Eksempel på et tema fra Social Media netværksgruppen: Forbedret kundeoplevelse

 

En dansk virksomhed med en omsætning på MDKK 800 indenfor b-t-b salg ønskede at transformere fra deres eksisterende tilgang til marketing og lead-generering til en mere moderne og håndgribelig strategi med optimal udnyttelse af de sociale medier. Det krævede en dedikeret strategi og aktiviteterne som virksomheden var klar til og havde ressourcerne til at udføre – resultaterne var dog håndgribelige og stærkt motiverende.

En specifik og håndgribelig strategi indeholdende:

  • Hvilke platforme og hvordan?
  • Hvilke værktøjer kan bruges til optimering og kapitalisering af vore social media aktiviteter?
  • Præcis hvordan leverer vi Content Marketing og hvordan fastholder vi kunderne?
  • Hvordan måler vi på vores aktiviteter?

Øvrige Social Media netværksmedlemmer ønskede, at et tema for et kommende netværksmøde blev optimering af Social Media aktiviteter i relation til SEO. En ekstern speaker med speciale i netop dette blev inviteret til at komme med et oplæg og præsentere specifikke tiltag som deltagerne omgående kunne benytte og implementere.

 

© Copyright 2015