Sæt turbo på din udvikling og få hjælp til dine første udfordringer som leder!

 

I netværksgruppen ”Ny Leder” får du den optimale støtte i din nye karriere som leder. Gruppen fokuserer på de kompetencer og virkemidler du får brug for som leder, samtidig med at du får adgang til et netværk af andre nye ledere. Derved får du både bygget på dit kompetenceniveau og får et fortroligt frirum, hvor du kan få vigtig sparring i din nye rolle.

Netværket er primært relevant for personer der inden for de seneste år har fået sit første lederjob og søger udvikling og inspiration til at få succes med den nye rolle.

 

For at sikre den optimale udvikling arbejder gruppen efter Fellow Minds’ netværksmodel med tre hovedelementer:

 • Din individuelle kompetenceudvikling
  Du laver en individuel handlingsplan i samarbejde med netværkslederen, forat rette dine aktiviteter mod de mål og ønsker som du og din virksomhed har for din udvikling. Undervejs får du sparring og træning i et fortroligt miljø.
 • Værdiskabende netværksaktiviteter
  Du får adgang til et fagligt netværk af ligesindede med fokus på relevanteledelsesmæssige temaer – ofte suppleret af inspiration fra eksterne foredragsholdere og eksperter. Netværket bruges til at træne de ledelseskompetencer, som der arbejdes med.
 • Dig som Den Moderne Netværker
  Du bliver skolet i selve netværksdisciplinen, som i stigende grad er en efterspurgt erhvervskompetence. Du får struktur på dine aktiviteter såvel som anvendelige redskaber til at blive en succesfuld netværker overfor kollegaer og samarbejdspartnere. Den moderne netværker er et stærkt aktiv for sin virksomhed, sit netværk og sig selv.

 

Hvorfor en netværksgruppe for nye ledere?

En ny leder kommer fra en rolle som leveranceperson og skiftet til at skulle lede andre bliver ofte undervurderet, både af virksomheden og af den individuelle leder. Det er helt andre kompetencer, der skal til at blive en god leder, end dem, der har sikret succes i den tidligere rolle. Mange danske virksomheder forsømmer udvikling af den nye leder i andet end processuelle områder af ledelse så som MUS-samtaler, budgetopfølgning, lønregulering, registrering af fravær, intern personale politik og lignende. Studier viser at 42% af nye ledere ikke ved hvad der forventes af dem, og kun én ud af ti er blevet oplært i ledelse. God ledelse handler ikke kun om din personlige succes, men i større grad succesen for dine medarbejdere. Halvdelen af alle opsigelser, skyldes dårlig ledelse!

God ledelse er i høj grad også et spørgsmål om at meste en række ledelsesværktøjer og være bevidst om, hvornår de enkelte værktøjer skal anvendes.

 

Et skræddersyet forløb

hovedtemaer_ny-leder

 

Medlemskab

Fellow Minds Ny Leder Netværksgruppen ledes af en erfaren leder. Et årligt medlemskab i en Fellow Minds netværksgruppe giver adgang til

 • En individuel udviklingsplan rettet præcis mod dine behov
 • Et forløb med kompetenceudvikling og opfølgning på din udvikling
 • Et netværk med ligesindede, der giver adgang til unik videndeling og sparring i et fortroligt miljø. Styrken ligger i gruppens samlede kompetence-profil og evne til at videndele
 • 4 årlige netværksmøder med temaer du er med til at beslutte
 • Møderne afholdes på skift hos de virksomheder som medlemmerne repræsenterer
 • Professionel netværksfacilitering
 • Håndgribelige og anvendelige arbejdsredskaber
 • Inspirerende foredrag fra førende eksperter
 • En digital platform for udveksling af viden, litteratur og netværksadministration
 • ”Den Moderne Netværker” programmet for udvikling af netværkskompetencer

Se øvrige detaljer om Fellow Minds medlemsforhold på fellowminds.dk/medlemsforhold

Det forventes at medlemmer forbereder sig til netværksmøder og deltager i målsætnings- og opfølgningssamtaler.

© Copyright 2015