UDNYT DET FULDE POTENTIALE AF JERES BI-LØSNING

 

Danske virksomheder investerer i Business Intelligence (BI) som aldrig før, og flere og flere høster værdien af at implementere en BI strategi og dertilhørende værktøjer. Disse virksomheder træffer bedre faktabaserede beslutninger og forbedrer generelt konkurrenceevnen og i sidste ende virksomhedens bundlinje.

 

Værdien af BI realiseres ved, at virksomheder baserer strategiske, taktiske og operationelle beslutninger på fakta og analytisk indsigt på tværs af forretningen. Men hvordan udfærdiges og valideres BI strategien optimalt i din virksomhed? Hvilke værktøjer bør implementeres – og hvordan? Hvordan får I det absolut bedste ud af jeres BI løsning? Hvordan bør jeres BI løsning kontinuerligt forbedres for at maksimere værdien af investeringen? Og er jeres BI og data warehouse implementering stadig dækkende og fremtidssikret?

I netværksgruppen fokuseres på at give deltagerne, som arbejder som brugere af BI den nyeste viden indenfor:

 • Dashboards, data analytics, KPIs og data warehousing
 • Mobile Business Intelligence (se eksempel nedenfor)
 • Big Data – Buzzword eller big business?
 • Benchmark BI løsninger, leverandører, udfordringer, osv.

 

Hvorfor deltage i Business Intelligence Netværksgruppen?

 

Fellow Minds’ BI-netværksgruppe er sat i værk for, at danske virksomheder kan få vigtig inspiration og dele erfaringer.

Uanset om din virksomhed står foran eller har adskillige års erfaring med BI, så er deltagelse i netværket en mulighed for at udveksle erfaringer med andre danske virksomheder samt modtage viden fra førende eksperter på området.

Deltagelse i netværksgruppen giver betydelig inspiration og kompetenceudvikling indenfor BI, og som deltager, er du med til at sætte dagsordenen og udvælge temaerne, som behandles på netværksmøderne.

Netværksgruppen er et åbent, men fortroligt forum, hvor deltagerne diskuterer aktuelle problemstillinger og deler viden på tværs af virksomheder og brancher – alle med et mål om at forbedre deres tilgang til BI.

Alle netværksmøderne administreres og ledes af en erfaren netværksleder, der er ansat i Fellow Minds. Netværkslederen vil ud fra gruppens behov og ønsker invitere førende eksperter og foredragsholdere til temamøder for høj faglighed og professionelt udbytte for hver enkel deltager. Ligeledes er der løbende opfølgning for at sikre kontinuitet i gruppens arbejde.

 

Eksempel på tema fra Business Intelligence Netværksgruppen: Mobilt BI

 

Mobilitet er en it megatrend – og en game changer – der vil drive mange investeringer i de kommende år. I 2015 vil der globalt være ca. 650 millioner medarbejdere, der arbejder mobilt. Masser af virksomheder i mange forskellige brancher er med andre ord i fuld gang med at høste forretningsfordelene ved mobilitet – herunder øget produktivitet, forbedret indtjening og bedre kundeservice. I forbindelse med emnet ”Mobilt BI” diskuteres bl.a.:

 • Hvordan sikres brugervenligheden af mobilt BI?
 • Mobilt BI og IT-sikkerhed
 • Udfordringer og fordele ved skræddersyede mobile BI-applikationer til de forskellige operativsystemer og mobiler/tablets
 • Udfordringen for mange virksomheder består i skiftet til real-time analyse og den kompleksitet det medfører.

Netværksmedlemmerne arbejder med alle aspekter af mobilt BI lige fra strategi, udvælgelse, implementering og drift. Der diskuteres og benchmarkes hvad angår leverandører, egne erfaringer og udfordringer.

 

Gruppens arbejde med dette tema giver medlemmer og deres virksomheder en mulighed for at validere ideer og viden om relevante BI-tiltag. Gruppemedlemmerne får værktøjer og kompetencer til at arbejde videre med BI og mobilitet.

 

Medlemskab

Fellow Minds BI Netværksgruppen ledes af en erfaren leder med mange års erfaring.

Et årligt medlemskab i en Fellow Minds netværksgruppe giver adgang til:

 • En individuel udviklingsplan rettet præcis mod dine behov
 • Et forløb med kompetenceudvikling og opfølgning på din udvikling
 • Et netværk med ligesindede, der giver adgang til unik videndeling og sparring i et fortroligt miljø. Styrken ligger i gruppens samlede kompetence-profil og evne til at videndele.
 • 4 årlige netværksmøder med temaer du er med til at beslutte
 • Møderne afholdes på skift hos de virksomheder som medlemmerne repræsenterer
 • Professionel netværksfacilitering
 • Håndgribelige og anvendelige arbejdsredskaber
 • Inspirerende foredrag fra førende eksperter
 • En digital platform for udveksling af viden, litteratur og netværksadministration
 • ”Den Moderne Netværker” programmet for udvikling af netværkskompetencer

Prisen for et årligt medlemskab er 21.900 kr. ex moms. Faktura sendes ved indmeldelse og gælder et år fra først kommende møde.

Se øvrige detaljer om Fellow Minds medlemsforhold på fellowminds.dk/medlemsforhold

© Copyright 2015