DIT FORLØB OG UDBYTTE

 

DIT FORLØB OG UDBYTTE

  • Når du har tilmeldt dig en Fellow Minds netværksgruppe, modtager du en velkomstpakke med dit log-on til gruppens database med fagligt materiale og adgang til dit individuelle område, hvor blandt andet din personlige handlingsplan kommer til at ligge. Sammen med netværkslederen kortlægges dine mål for udvikling i netværket.

  • De 4 årlige netværksmøder er der, hvor du mødes ansigt til ansigt og netværker med de øvrige gruppemedlemmer og får faglig inspiration fra førende eksperter. Du bruger dine egne udfordringer i cases og får sparring og input til løsning af problemer under fortrolighed. Det unikke Den moderne netværker program giver dig adgang til en simpel men effektiv måde at professionalisere brugen af dit personlige netværk. Networking bliver en naturlig del af dig og måden du arbejder på.

  • Mellem møderne følges der op på din individuelle handlingsplan rettet mod din kompetenceudvikling. Undervejs får du tilført skræddersyet viden via et miks af cases, hjemmeopgaver og artikler der følger en række temaer. På den måde sikres du et kontinuert, målrettet forløb for din udvikling.

  • I sidste kvartal planlægges det følgende års temaer på baggrund dine og gruppens interesser. Det forgangne års aktiviteter evalueres, og der defineres nye udviklingsmål for dig til en ny handlingsplan. Din personlige handlingsplan følger (naturligvis) dine egne, og din virksomheds ønsker til din udvikling. Nye, inspirerende foredragsholdere inviteres til at understøtte din udvikling i det kommende år.

© Copyright 2015